A jogi tartalomszolgáltató idén első alkalommal díjazta a hazai ügyvédeket és vállalati jogászokat. A cég célja az volt, hogy mind az ügyvédeket, mind a vállalati jogtanácsosokat olyan elismerésben részesítse, mely nem egy életpályát díjaz, hanem az évről évre kiemelkedő egyéni és csapatteljesítményt.

Ahogy cikkükben írnak a díjról, “… A többi, nemzetközi jogi díjakkal ellentétben nem csak a nagy, nemzetközi irodák voltak esélyesek, hanem egy érdekes megoldással, egy újszerű megközelítéssel kisebb ügyvédi iroda is a díjazottak közé kerülhetett. Ahogy az év vitarendezési ügyek jogásza kategóriában a dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda meg is tette, Alternatív vitarendezés az IP jog területén című pályamunkájával vagy dr. Fazakas Zoltán József, aki az év ingatlanjogi jogásza kategória győztese…”

Bár mi könnyekig hatódtunk a megtiszteltetéstől, hogy neves nemzetközi irodák mellett kaphattuk meg a díjunkat ebben a kategóriában, alább olvashatják köszönő szövegünket, amely ha nem is került felolvasásra úgy gondoljuk kellően összefoglalja mit jelent nem csak nekünk ez az elismerés, ez a kezdeményezés.

Irodánk munkásságát és pályázatát így mutatta be a Kiadó a közönség előtt: 

“A DR. SÜTŐ ÁGOTA ÜGYVÉDI IRODA szakjogászokat és iparjogvédelmi szakértőket tömörítő munkaközösség. A klasszikus ügyvédi képviseleten felül az IP jog területén sajátos módszertant dolgozott ki az infokommunikációs platformon megjelenő viták peren kívüli, alternatív rendezésére. Az iroda ”Az év vita rendezési jogász csapata” díjra való pályázatában több esetük mellett az egyik nemzetközi jogvitájuk lefolyását részletesen ismertette. Az eset az USA és Japán tengelyen, Európán átívelően 54 állam jogára terjedt ki 202 szabadalmat érintően. Az ügyet mind a tíz ellenérdekű fél megelégedettségével közel húsz hónap alatt pénzügyileg is realizáltan sikerült lezárniuk. A feleknek nemzetközi szinten tudtak megoldást nyújtani vitás (jog)kérdésükben. A károkat, költségeket, az általános bírósági eljárásokban ismert tételekkel számítva cca. 20%-ra, az eljárással kapcsolatos időt pedig közel egy nyolcadára sikerült csökkenteniük. Az iroda tevékenysége példaként szolgál a piacon arra, hogy a viták nem csak, hogy kezelhetőek a jogászok által, hanem a felek bevonásával új együttműködéseknek is teret tudnak biztosítani…”

A díjról bővebben az alábbi linkekre kattintva tud bővebben olvasni magyar és angol nyelven: 

 

Köszönöm!

Elmondhatatlanul büszke vagyok arra, hogy az irodánk itt lehet ezen a díjátadó ünnepségen és, hogy az “Év vitarendezési jogász csapata” díját a kezemben tarthatom.

Az igazat megvallva én nem vagyok jogász. Pontosabban nem élvezhettem a római jogot és a jogbölcseletet annyi évig mint a legtöbben itt a teremben, mert én csak nemzetközi közgazdászból lettem okleveles jogot kereső és talán már jobban használó ember.

Szenvedélyből és szerelemből kezdtem el irodánk nevét adó feleségemmel keresni egy talán jobb utat a viták rendezésére. Bevallom, valahol rá is voltam kényszerítve, miután rájöttem, hogy egy jogászt elvenni feleségül olyan, mintha az ember magával Justitiával is együtt élne. Ha pedig már az életem részévé vált “ez” a nő is, gondoltam jobb megismerni. A jogi szakokleveles képzésem mellett, felsőfokú iparjogvédelmi szakértő is lettem. 

Azt tudniuk kell rólam, hogy soha nem szerettem a parttalan és értelmetlen vitákat. Zavar az is, ha tudom, hogy valamit meg lehetne oldani, de az emberek tudás, ismeret hiányában mégis szenvednek. Nem szeretem a tehetetlenség érzését sem. Elég korán megtanítottak a szüleim arra, hogy az életem akkor lesz jobb ha vállalom önmagamért a felelősséget és teszek azért, hogy ha nem tetszik a világ működése tegyek a változásért. Ez a mentalitás később még jobban jött amikor Amerikában, Hollandiában tanultam, Németországban, Macedóniában, Szlovéniában dolgoztam.

Fiatal felnőttekként mindketten a feleségemmel megjártuk a létra minden apró fokát. Egyikünk sem panaszkodott, inkább büszke volt arra, hogy képes és tud lemondani sok mindenről azért, hogy egy szebb jövőt építsen.

Mikor összekötöttük az életünket nagy tervbe fogtunk. Mindketten felmondtunk. Ő épp 11 hónap szakvizsgázás után úgy érezte valami mást akar, nem elég a jog ismerete, beigazolódni látszik az amivel én is egyetértettem, nem a látszólagos feladatokat kell megoldani, hanem az ügyet. Nem az aktát, ahogy egy bíró mondta egyszer, hanem a konfliktust.

A feleségem a szakvizsga után bement a kamarába ügyeket intézni. Azt mondta látott egy jelet, az egyik ajtó felett. Ugyanaz az idézet köszönt neki vissza, mint amit akkor olvasott amikor jelöltösködni kezdett. Ezt most fel is olvasnám Önöknek, Frank Crane-től származik: „…A siker titka az, hogy képesek legyünk megváltoztatni az emberek véleményét. Ettől lesz valaki jó ügyvéd, jó politikus, jó fűszeres…”

Az írás miután rákerestünk ezek között a sorok között volt, ez a gondolat szövi át a mindennapjainkat azóta is:

„…Megtéveszthetnek, ha túlságosan bízol, de gyötrődni fogsz, ha nem bízol eléggé… A múltat jobbára a jelen alakítja. Ha az ember kiábrándult és elkeseredett, sötétre színezett gondolkodása csak azokat az eseményeket emeli ki a múltból, melyek igazolják mai elkeseredését. Ám ha igyekszik a tényeket tényekként kezelni; ha nem azt kutatja, mi nem mehet, hanem azt, mi mehet, ha a problémát kérdésként kezeli, mely válaszra vár, nem pedig újabb sorscsapásként; ha a valóság bonyolult közegéből azokat az elemeket lúgozza ki, melyek pozitív tettekbe ötvözhetők – nos, akkor az emlékezete is segíteni fogja ebben. A mélyből azt fogja felhozni a fényre, ami segíti, hogy helyt tudjon állni a mában. Ilyen egyszerű ez. Ilyen egyszerű ez, mert az emberi emlékezés szelektív: sugara mindig arra esik, ami segít igazolni mai látásmódunk helyességét. Ha kétségbeesettek vagyunk, a kétségbeesésünkben segít, ha a megoldásokat keressük, akkor a megoldásokban…A vita nem mindenki számára jelenti ugyanazt.A kiművelt, higgadt elmék számára izgalmas játék, melynek célja az igazság feltárása, a kusza és fegyelmezetlen elmék számára csata, amit meg kell nyerni, még ha az igazság bele is pusztul…”

Mindketten elkezdtünk pszichológiát, konfliktuskezelést, mediációt tanulni. Három évig elképesztő leleksedéssel kutattuk, teszteltük az általunk kidolgozott módszertant, amely ötvözik a választott bírósági gyakorlatot, a mediációt és a békéltetést, közös alkotó és építő munkára fogja az esetek megoldásában segítséget nyújtani tudó szakemberek, közgazdászok, adószakértők, szakjogászok tudását.

És miközben lassan öt éve dolgozunk már a módszertanon, hat lezárt ügyünk is van, amely megoldást adott valamennyi fél megelégedettségére nőtt a csapatunk is hasonló gondolkozású, nem mellesleg igen jó szakjogászokkal, iparjogvédelmi szakértőkkel, jövőt kereső nagyon jó emberekkel.

Köszönöm a csapatnak, amelyet vezethettem gazdasági mediátorként, vita rendező koordinátorként kitartásukat, erőfeszítésüket és a módszerünkbe vetett hitüket.

A kutatást: dr. Harsányi Zitának.

Nemzetközi IP jog érvényesítés és közösségi, nemzetközi kollíziós magánjogi kérdésekben a feleségemnek, dr. Sütő Ágotának, és csapatának Szűcs Bálintnak, Kóbor Attilána, Budai Péternek.

A háttér jogi támogatást: dr. Kovács István kollégánknak.

És nem utolsó sorban az ügyfelinknek, a vitáinkkal érintett feleknek akik hagyták, hogy megváltoztassuk a véleményüket valamiről.

Köszönjük az elismerésüket, hogy a legnagyobbak közé fogadtak bennünket.

Köszönjük a szervezőknek és talán kezdhettem volna a sort az innovatív kiadóval, a Wolters Kluwernek, hogy a polcainkon tornyosuló könyvek kiadásával és ezzel a díjjal is elősegítik azt, hogy tehessünk többet azért, hogy változzon a világ körülöttünk.

Gratulálunk a jelölteknek és a díjazottaknak egyaránt.

Kívánunk mindenkinek nagy pihenést, sok bejglit és egy még eredményesebb és békésebb új esztendőt a 2017-es évre.

Köszönöm. Horváth Dénes voltam.