A. SZABADALOM, HASZNÁLATI-MINTA, VÉDJEGY ÜGYLETEK 

  • jogszerzéssel kapcsolatos ügyletek; kutatás és újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vizsgálat – FTO, bejelentések kidolgozása, képviselete, oltalom fenntartása és meghosszabbítása, validáció
  • jogérvényesítés; megsemmisítés, törlési eljárások, nemleges megállapítások, bitorlási ügyek, kényszerengedély szerzés, előhasználati jogok érvényesítése, ideiglenes intézkedés elrendeltetése, vámintézkedések, vámfelügyelet kérelmek, megváltoztatási keresetek, versenyjogi kérdések, kereskedelmi név (elő)használati kérdések, személyiség jogvédelmi perek
  • használat, hasznosítás, értékesítés szerződései; licenciatanácsadás, licenciaszerződések kidolgozása és véglegesítése, feltalálói díjszerződésekkel kapcsolatos tanácsadás, képviselet, szabályzatok készítése, díj megállapítások
  • iparjogvédelmi szabályzatok, üzleti modell, projekt stratégia kidolgozás, portfólió kezelés, szellemi tulajdonjogok értékelése, projekt és innováció menedzsment​​

B. ÜZLETI TITOK ÉS KNOW-HOW VÉDELEM

  • know-how-val kapcsolatos tanácsadás, know-how értékelés és hasznosítási szerződés kidolgozás
  • üzleti titok védelmi szerződések szerkesztése és véleményezése, versenytilalmi kérdések, munkavállalói szabályzatok készítése
  • több évig tartó, több lépcsős folyamatban lezajló projektek, üzemek felépítése, üzleti megoldások és szervezeti ismeretek megvalósítása, gyártási, termelési folyamat menedzsment tanácsadás, engedélyeztetési eljárások, minősítő vizsgálatok lefolytatása, beszerzési, gyártási, értékesítési és titoktartási szerződések
  • IP gazdasági mediációs eljárás​

Partner szervezetünk az xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédő Tanácsadó Kft. az árujelzők, kereskedelmi nevek, megjelölések nemzetközi, közösségi és nemzeti lajstromoztatási eljárása során egyszerű, gyors segítséget tud elektronikus úton nyújtani. http://xlex.hu/