• általános és speciális iparágazathoz igazodó munkajogi iratok szerkesztése,
  • függő és önálló munkavégzéssel kapcsolatos szerződések elhatárolásának kérdése a vállalati költségek csökkentése érdekében
  • munkaszerződések, munkaköri leírások, tájékoztatások és utasítások írása
  • pénzkezelési- és leltárfelelősségi szabályzatok
  • versenytilalmi-, gépjármű használati, tanulmányi szerződések
  • gyártástechnológiai folyamathoz igazodó titoktartási és adatkezelési szabályzatok írása, véleményezése
  • HR tevékenység segítés átlátható folyamat ábrákkal, iratmintákkal​​​​​
  • felmondások, munkáltatói figyelmeztetések
  • munkáltatók, munkavállalók szakjogi perbeli képviselete
  • munkajogi mediációs eljárások

 

Annak érdekében, hogy komplex üzleti ügyekben a lehető legeredményesebb és a legkiszámíthatóbb megoldásokat biztosítsuk irodánk egy megbízásán belül különböző gazdasági, pénzügyi szakértőkkel, tanácsadókkal, gazdasági mediátorokkal dolgozik együtt, szükség szerint több nyelvű tárgyalásokat, prezentációkat is biztosít ügyfeleinknek. Együttműködő partnerünk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara több könyvvizsgálója. Számviteli és könyvelési kérdésekben a Partner Fusion-nal dogozunk együtt, több adószakértő külsős partnerünk és segítségére lehet. Határon átnyúló adózási kérdésekben, nemzetközi cégalapítási ügyekben a CRYSTAL WORLDWIDE-dal alakítottunk ki együttműködést. ​

Vagyonkezelési szolgáltatások nyújtásával, bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásával több együttműködő partnerünk is rendelkezésére állhat. Reorganizációs projektek, fizetésképtelen helyzetben lévő vállalkozások számára komplett pénzügyi, gazdasági, szakjogi tanácsadást tudunk biztosítani partner szervezeteink bevonásával. Teljesítmény értékelési és szervezetfejlesztési kérdésekben a Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadót vonjuk be.