A. SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOGI ÜGYLETEK

 • szerzői mű elhatárolási megállapítások, szerzők szerzői minőségének, közrehatásuknak vizsgálatával kapcsolatos kérdések, képviselet a Szakértői Testület előtt, szabad felhasználással kapcsolatos tanácsadás
 • kiadói, megfilmesítési, reklámozás céljára létrejött és egyéb vizuális, audiális , építészeti és művészeti tárgykörű művek felhasználásával, vagyoni értékű jogainak átruházásával kapcsolatos megállapodások szerkesztése, véleményezése
 • szerzők és jogosultak igényeinek és jogainak polgári és büntetőjogi érvényesítése, öröklési és jogutódlási kérdések, szomszédos jogi teljesítményekkel, arculatátvitellel (merchandising) kapcsolatos megállapodások, közös jogkezelés körébe tartozó kérdések​​

B. IT JOGI ÜGYLETEK

 • szoftverek és adatbázisok védelme; UsedSoft kérdések, funkcionalitás megállapítás,  szoftver-licencia szerződések készítése és véleményezése, nyílt forráskód és copy left kérdések, személyhez fűződő jogokkal kapcsolatos igény érvényesítés, munka és egyéb jogviszonyban létrejött művekkel kapcsolatos kérdések, megállapodások és szabályzatok készítése, vagyoni értékű jogok átruházásával kapcsolatos tanácsadás
 • informatikai szolgáltatásokkal, informatikai beszerzésekkel kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése (szoftverfejlesztési szerződések, támogatási szerződések, üzemeltetési-karbantartási szerződések, hardver- és szoftverbeszerzések, egyéb informatikai szolgáltatások)
 • IT biztonsági kérdések, titkosítás és auditjogi tanácsadás
 • ​peres, nem peres és peren kívüli jogérvényesítési ügyletek, ideiglenes intézkeséssel, önkéntes mű-nyilvántartással kapcsolatos tanácsadás, műbizonylat kezelés és őrzés​​

​C. KIBER ÉS E-KERESKEDELMI ÜGYLETEK

 • domain kérdésekkel és domain vitákkal kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet az Internet Szolgáltatók Tanácsa és bíróságok előtt, szolgáltatók felelősségének kérdése, értesítési és eltávolítási eljárások kezdeményezése
 • adatvédelem és adattulajdoni kérdések,  adatkezeléssel és visszaéléssek kapcsolatos ügylek, adattárolási elhatárolási kérdések
 • ÁSZF szerkesztés, abból eredő igényérvényesítési perek
 • reklám mű felhasználására vonatkozó szerződések,  összehasonlító reklámmal kapcsolatos tanácsadás, fogyasztói megtévesztéssek kapcsolatos ügyletek, DM, BTL, ATL  online, offline marketinggel kapcsolatos reklámozási ügyek, médiajogi ügyletek, reklámkampányokkal, nyeremény játékokkal és közösségi hirdetésekkel kapcsolatos kérdések​

D. ROBOTIKA ÜGYLETEK 

 • gyártási és technológiai szerződések, munka védelmi és felelősségi kérdések
 • drón jogi kérdések
 • titoktartási szerződések (gyártási, munka- és gyárlátogatási szabályzatok, etc. ) készítése
 • szabványok és szabályzatok jogi kérdései